Overstromingen, een wereldwijd probleem

 

Het klimaat verandert overal en we beseffen meer en meer de noodlottige gevolgen ervan, die niet alleen tot grote wijzigingen en economische schade leiden maar jammer genoeg ook vaak levens kosten.

Volgens officiële vooruitzichten in verband met klimaatverandering, zal het waterpeil van rivieren en zeeën stijgen en zullen we vaker ernstige regenbuien, orkanen en andere natuurrampen meemaken, waardoor er automatisch een grotere kans op overstromingen bestaat.

Streets and road invaded by mud during a flooding of the River 2
Background concept wordcloud illustration of hurrican cyclone weather

We moeten in dergelijke situaties snel kunnen reageren en vaak ligt de oplossing niet meteen voor de hand met traditionele zandzakken, door de omvang, het gewicht, het gebruik en de vervoerskosten ervan.

Overstromingen zijn in de meeste landen top of the list van natuurrampen.